MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Autocenzura: Bojíme se mluvit o evropských muslimech? (blog/ Jakub Janda)

Ilustrace k článku: Autocenzura: Bojíme se mluvit o evropských muslimech? (blog/ Jakub Janda)

Asimilace a integrace muslimů jako hlavní politický a společenský problém západní Evropy 21. století – analýza celospolečenské percepce tématu   Práce se zabývá stavem integrace muslimských menšin v zemích Evropské unie, zejména v pěti státech, ve kterých je nejsilněji vnímána frikce mezi domácím obyvatelstvem a muslimskými přistěhovalci.

Cílem je rekapitulace stavu, zasazení výroků politických elit do souvislostí a následná generalizace z uvedených dat. V závěru se autor zabývá hledáním jádra problému dosud neúspěšné integrace muslimů do evropských sociálních struktur a možnostmi budoucího vývoje.


Odkaz na článek Externí odkaz