MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Britský Červený kříž zakázal Vánoce (Daily Mail)

Ilustrace k článku: Britský Červený kříž zakázal Vánoce (Daily Mail)

Britský Červený kříž zakázal Vánoce ve všech svých 430 charitativních obchodech ve Velké Británii. Zaměstnancům bylo nařízeno, aby sundali veškeré vánoční ozdoby a všechny další dekorace vyjadřující tento křesťanský svátek, protože by mohly urážet muslimy.

Tento politicko-korektní krok spustil včera večer lavinu kritiky a uštěpačných poznámek – od křesťanů i muslimů. Christine Banksová, dobrovolnice v charitativním obchodě Červeného kříže v New Romney, Kent řekla: “Dali jsme do výlohy Betlém a bylo nám řečeno, abychom ho odstranili. Máme povoleno do ní dát pár vánočních ozdob, ale to je vše. Když posíláme vánoční pohlednice, musí na nich být pouze “pozdrav k období” (do – zatím – kulturním marxismem nepoznamenané češtiny se výraz “season’s greeting” překládá jako “vánoční přání,” což ale zpětně do angličtiny dává pro jazykové gestapo výraz “christmas greeting,” vychází tudíž jen paskvil “přání k období” – pozn. překl.) nebo “vše nejlepší” (best wishes). Nesmí být v přímé souvislosti s Vánoci (vánoční přání nesmí být v přímé souvislosti s Vánoci. Vítejte ve světě politicko-korektní logiky! – pozn. překl.) Když jsme se zeptali proč, bylo nám řečeno že proto, abychom nerozčílili muslimy.”
Christine Banksová dodává: “Byli jsme instruováni, že nesmíme o Vánocích nic zmiňovat a že naprosto bez vyjímek nesmíme mít vánoční stromek. Myslím že tato politika je urážející jak muslimy, tak i nás. Nikdo rozumně uvažující nemůže nic namítat proti křesťanům slavícím křesťanský svátek. Nám je však zakázáno projevovat cokoli, co má spojitost s křesťanstvím.”

Jeden z nejprominentnějších britských muslimských politiků, labouristický peer lord Ahmed prohlásil: “Je hloupé si myslet, že by tímto mohli být muslimové uraženi.”

“Muslimské společenství rozmlouvá s křesťany již po 1400 let. Islám učí, že bychom měli respektovat i jiná vyznání. (jen u Vídně v roce 1683 se trošku islám s křesťany poškorpil, rovněž tak naposledy občané švédského Stockholmu mohli pocítit “islámský respekt” – pozn. překl.) V mých podnicích slaví Vánoce všichni zaměstnanci, a já slavím s nimi. Není zde absolutně žádný důvod domnívat se, že Vánoce mohou poškodit neutrální pověst Červeného kříže – myslím, že to trochu přehnali.”

Vlna hněvu která se díky tomuto opatření zvedla je dalším poškozením dobré pověsti organizace, která kdysi bývala nejuznávanější charitou v Británii.

Mluvčí Červeného kříže včera prohlásil: “Červený kříž je neutrální organizace a nechceme být spojováni s žádnou politickou stranou nebo konkrétní filozofií. Nechceme být chápáni jako křesťanská, muslimská nebo židovská organizace, neboť by to mohlo kompromitovat naši schopnost pracovat v konfliktních situacích po celém světě. Lidé v našich obchodech mohou do výloh dát ozdoby nebo sníh, což jsou sezónní záležitosti. Směrnicí však je, že [křesťanská]výzdoba představující Vánoce v nich být nesmí.” (Možná by britský Červený kříž mohl jako mluvčího zaměstnat někoho, kdo bude schopen rozeznat rozdíl mezi politikou, filozofií a náboženstvím. – pozn. překl.)

Dobrovolníci Červeného kříže jsou však přesvědčeni, že zákaz Vánoc je výsledkem snahy o politickou korektnost podobného druhu jako když městští zástupci v Birminghamu chtěli namísto Vánoc slavit “Winterval”.

Rod Thomas, vikář v Plymouth a mluvčí reformní evangelické skupiny v Church of England řekl: “Lidé, kteří svoji víru berou vážně, jsou lidmi jiných náboženství respektováni. Vedení Červeného kříže by si mělo říkat Červená skvrna. Celé to jejich snažení povede jen k odcizení většiny lidí, kteří je podporují.”

Major Charles Heyman, bývalý šéfredaktor Jane’s World Armies prohlásil: “Vánoce nemohou Červený kříž nijak poškodit. nebo snad Červený půlměsíc (muslimská obdoba Červeného kříže – pozn. překl.) nařídí svým zaměstnancům přestat dodržovat Ramadán? Ve skutečnosti je úlohou Červeného kříže péče o válečné zajatce a humanitární podpora civilního obyvatelstva. Tyto aktivity vyžadují především souhlas obou znesvářených stran v konfliktu. Oslava Vánoc v obchodě v Británii může těžko někoho rozčílit. Muslimové jsou v těchto záležitostech stejně citliví jako křesťané. Červený kříž se jen přehnaně snaží o politickou korektnost.”

Zastřešující organizace britské pobočky, Mezinárodní červený kříž, měla rovněž politicko-korektní pochyby o svém vlastním symbolu. Této snahy o nalezení vhodné alternativy však bylo kvůli protestům a všeobecnému posměchu v tichosti zanecháno.


Článek na dailymail.co.uk Externí odkaz
Článek na cz.altermedia.info Externí odkaz
Témata: ,