MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Jemen: Dětská nevěsta utekla staříkovi z řetězu (Yemen Times)

Ilustrace k článku: Jemen: Dětská nevěsta utekla staříkovi z řetězu (Yemen Times)

Čtyři měsíce byla přikována v řetězech, bita a znásilňována o šedesát let starším manželem. Poté se jí podařilo utéct. Dívce jménem Hind je teprve třináct let.

Její otec ji spolu se svými třemi bratry prodal při posledním Ramadánu. Novomanžel vyplatil jejímu otci věno 1300 dolarů poté, co ji pojal za manželku. Souhlas dívky není v tomto případě nutný, protože podle islámského práva šaría smí otec nebo děd přinutit dívku ke sňatku proti její vůli.

Hind se podařilo utéct ke svojí tetě, ta ale ihned zatelefonovala jejímu strýci a ten ji odvedl zpátky. Dívka se pokusila utéct několikrát, ale strýc ji vždy dostihl a odvlekl zpátky. Díky taxikáři, kterému se týrané dívky zželelo, se jednou dokonce dostala až do vzdáleného města. Policisté, na které se obrátila, jí ale nepomohli. Na stanici pouze sepsali zápis, do kterého uvedli, že dívka přišla na stanici v okovech. Pak zavolali jejímu strýci, aby si ji odvezl zpět. Stačilo jim písemné prohlášení, že dívku nikdo nebije. Znásilnění neposuzovali, protože podle islámského práva šaría je žena povinna okamžitě vyhovět manželovi, pokud ji o sex požádá.

Poté co ji odvlekl domů, dostala za trest okovy okolo krku a byla připoutána na řetěz, ten byl ale dostatečně dlouhý, aby se mohla pohybovat pouze po dvoře a po domě a mohla tak vykonávat domácí práce. Během doby, kdy byla na řetězu, ji kromě manžela bil i strýc a sexuálně obtěžovali bratranci. Jeden z nich se pokusil dívku zatáhnout do pokoje a znásilnit.

Třináctileté Hind se nakonec podařilo utéci teprve v březnu, po čtyřech měsících od svatby. Útočiště nalezla v domě chudých manželů Qayed, kteří jsou známí jako čestní a šlechetní lidé. Paní Zakya Qayed potvrdila, že dívka je těhotná. Manžele uvedli, že to, co se dělo dívce, je ohavné.

Bití žen je ustanoveno v koránu, který nařizuje mužům bít neposlušné ženy. Aláh v koránu nařizuje mužům bít své ženy, pokud pokračují ve vzpurném chování vůči svým mužům (korán 4:34). Následkem toho se tento aspekt islámu stal předmětem odsuzování, neboť mužům umožňuje fyzicky napadnout svojí ženu.


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: