MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Otroctví, terorismus a islám (Neviditelný pes)

Ilustrace k článku: Otroctví, terorismus a islám (Neviditelný pes)

(VIDEO, RECENZE) Ota Ulč v recenzi knihy „Otroctví, terorismus a islám“ detailně rozebírá islám z pohledu Dr. Peter Hammonda a zabírá se nad jeho dopady na společnost.

„Něco víc než pouzí zámořští Chamberlainové“

Autor Dr. Peter Hammond v knize s názvem Slavery, Terrorism, Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat – tedy o kořenech a současné hrozbě -zdůrazňuje, že islám není pouhé náboženství či nějaký kult, ale systém veškerého životního počínání, s mnohými tématy – náboženským, právním, politickým, ekonomickým, sociálním, vojenským.

Islamizace začne v okamžiku, kdy je ve společnosti dostatečný počet muslimů, kteří přijdou s požadavkem všelijakých výhod, zprvu převážně náboženské povahy. Jejich zamýšlený úspěch je podmíněn a posléze zaručen politicky korektní, tolerantní společností, ochotné privilegia poskytnout. Tím se začínají otevírat dveře k dalším, množícím se požadavkům. Ty zejména začnou přibývat, na intenzitě získávat s rostoucím počtem a procentem přívrženců islámu.

Pokud nedosáhnou dvou procent celkové populace, prezentují se jako mírumilovná menšina, neposkytují důvod, aby ji většinová společnost pokládala za celonárodní hrozbu.V procentech do této kategorie prozatím patří USA (0,69%), Austrálie (1,5%), Kanada (1,9%), Čína (1,8%) a z evropských států Itálie (1,5%) a Norsko (1,8%).

Ve státech s počtem muslimů mezi 2 až 5 procenty se výrazně projevuje snaha o získávání nových stoupenců, na správnou víru je obracet (to proselitize). Úsilí se zaměřuje především ke kruhům nespokojenců, s pocitem křivdy autentické či smyšlené. Úspěšně se tak daří v různých ghettech, u uličních gangů a zejména mezi vězni za mřížemi kriminálů. To je případ Dánska (2%), Velké Británie (2,7%), Německa (3,7%), Španělska (4%).

Po dosažení pěti procent se pak muslimům zpravidla daří uplatňovat svůj vliv v míře neúměrně přesahující dosaženou demografickou hranici. Například při požadavku přípravy stravy podle islámských předpisů (tzv. halal) a tím také dát k dispozici zaměstnání příslušníkům jejich víry. Tlak na maloobchodní síť, aby se supermarkety podřídily, a výhrůžkami donutit váhající. Rovněž se vykonává ne vždy příliš šetrný tlak na státní orgány, aby souhlasily s uplatňováním zákonů šaría ve vyznačených komunitách. (Ovšem ultimální záměrem islamistů je povinné zavedení šaríi na celém světě.) Jak frustrace, tak požadavky, dosažitelné či zcela nereálné, se případně prosazují násilím. Například zapalováním automobilů v Paříži.

Procentuální to případ Švédska (5%), Holandska (5,5%), Francie (8%). Nejen ve Francii již vznikly enklávy se stoprocentním složením obyvatelstva výlučně muslimské víry.

Když se docílí 20 procent – což dosud není případ ani jedné západoevropské země – v takovém prostředí se tvoří a řádit začínají džihádisté, jejich ozbrojené tlupy. Zapalování křesťanských chrámů, židovských synagog, s občasným zabitím. Taková je například nynější zkušenost Etiopie (32,8%).

Ve státech s muslimským obyvatelstvem nad 50 procent (Malajsie – 60%; Súdán – 70%) se prosazuje totální aplikace šaríi, s občasnou genocidou a zvláštním zdaněním pro přežívající zbytky nevěrců.

V současné době na světě je jeden a půl miliardy muslimů – což je trošku víc (22%) než jedna pětina všeho lidstva. Zásluhou značné – v průměru údajně dvojnásobné – porodnosti se muslimům koncem tohoto století podaří dosáhnout absolutní početní většinu na této planetě.

1. i 2. díl článku naleznete v odkazu…


Článek na neviditelnypes.lidovky.cz Externí odkaz
Článek na neviditelnypes.lidovky.cz Externí odkaz
Témata: ,