MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Pikantní skandál: Prominentní učitel islámu už není muslimem (Borkener Zeitung)

Ilustrace k článku: Pikantní skandál: Prominentní učitel islámu už není muslimem (Borkener Zeitung)

První islámský, v Německu vyškolený učenec odpadl od islámu. Nyní mu vyhrožují smrtí. Prohlásil totiž, že existenci Mohameda nelze historicky doložit a korán byl původně křesťanský text.

Německý integrační sebeklam skončil. Čtyři miliony muslimů otevřeně přiznávají, že Německem pohrdají a jejich islámské hodnoty jsou jim bližší než ty cizí, německé. Německá imigrační politika nabrala v posledních letech nový směr. Němečtí politici již vědí, že muslimové se integrovat nebudou, snaží se tedy dostat pod kontrolu alespoň výuku islámu a vytlačit ze země blízkovýchodní kazatele nenávisti a teroru, kteří často neumí německy a obsah jejich kázání je obtížně kontrolovatelný. Prvním výrazným počinem v této oblasti mělo být vyškolení vlastních německých islámských vědců, kteří by zajistili, že na univerzitách se bude kázat pouze umírněná verze islámu, bude se kázat v německém jazyce a německá vláda tak bude mít výuku islámu pod kontrolou.

Tento pokus právě zkolaboval. První takovou vlaštovkou se stal Němec Sven Kalisch, který v patnácti letech konvertoval k islámu, protože mu prý islám připadal „nejracionálnější“. Kalisch si po přijetí islámu změnil jméno na Profesor Sven Muhammad Kalisch a k velké radosti německé vlády zahájil jako první, fundovaný a muslimy uznávaný Němec, výuku islámu na univerzitě. Než ovšem došlo k „nehodě“, se kterou nikdo nepočítal.

V rámci svého výzkumu, coby autorita na islám povolaná, Kalisch v roce 2008 zjistil, že existenci Mohameda nelze historicky doložit. A co víc, došel k závěru, že Korán není slovo Boží. A tady je základní kámen úrazu. Islám sám sebe totiž považuje za jediný správný klíč k určení světa, nadřazený ostatním náboženstvím nebo zřízením. Korán pak podle muslimů není knihou, ale zaznamenaným sdělením Stvořitele. To staví příkazy z koránu do vyjímečné pozice: Sdělení koránu je nadřazeno světskému právu a žádný text mu nesmí být roven. Kalisch navíc uvedl, že korán není ani původní text, ale že se jedná o výtahy z křestanských textů.

Z pohledu islámu není větší hřích, Kalisch tím odpadl od islámu a dopustil se hrdelního zločinu. Kalischovi nyní výhrožují a ten se bojí o svůj život.

Řeší se ovšem další komický problém, zda může nadále vyučovat islámské duchovní jakožto bezvěrec-odpadlík. Z akademického hlediska to prý „nevadí“. Další pikantností v celém případu je skutečnost, že samotné jméno Kalisch je židovské (Kalisch je německá verze jména nejstaršího polského města) a pod tímto jménem vystupují věhlasní polsko-němečtí (později spíš američtí) rabíni, vykladačí písma, muzikanti a komici. Netřeba dodávat, jaký postoj zastává islám k židům – výzev ke vraždění židů a genocidě židovského obyvatelstva je v koránu více než dost.

Německá media dnes přinesla zprávu, že Kalisch už není muslim. Přestal si říkat Mohammed, a zase je to zpátky Sven, který doufá, že výhrůžky smrti nebudou naplněny. Zase jeden pokus o polidštění islámu, který nevyšel.


Článek na welt.de Externí odkaz
Článek na campus-watch.org Externí odkaz
Článek na de.wikipedia.org Externí odkaz
Článek na borkenerzeitung.de Externí odkaz
Témata: , , ,