MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Bojoval proti mešitě v Hradci, nyní bojuje s nemocí

Ilustrace k článku: Bojoval proti mešitě v Hradci, nyní bojuje s nemocí

Pan Valentin Kusák si získal v loňském roce sympatie občanů Hradce Králové uspořádáním petice proti výstavbě mešity, tu na internetu podepsalo přibližně 2000 lidí. Kusáka ale nyní trápí zdravotní obtíže. Jak uvedl 15. 6. 2011 pro server První zprávy, trpí diagnostikovanou schizofrenií.

Diskuzní skupina „Islám v České republice nechceme“, která čítá více než 60 tisíc fanoušků, popřála Kusákovi dobré zdraví. Administrátoři se ve v textu také zabývají výpověďmi jednotlivých osob, které popisují nezákonné pronásledování ze strany Valentina Kusáka.

Celý text zde:
„Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi
od uživatele Islám v České republice nechceme dne 31. červenec 2011 v 22:00

Pan Valentin Kusák si získal v loňském roce sympatie řady z nás uspořádáním petice proti výstavbě mešity v Hradci Králové, kterou na internetu podepsalo přibližně 2000 lidí. Bohužel došlo v poslední době u pana Kusáka, toho času v invalidním důchodu, ke zhoršení zdravotního stavu. Jak uvedl 15. 6. 2011 (1) pro server První zprávy, trpí diagnostikovanou schizofrenií.

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění,
=============================================
které spadá mezi psychotická onemocnění (psychózy). Jedná se o poruchu mnoha duševních funkcí. Mezi obecné projevy patří nestandardní myšlení a halucinace nebo bludy: Nemocný je přesvědčen, že ho všichni pomlouvají, chtějí mu škodit, ovládat ho, je přesvědčen o vlastní vyvolenosti, atp. Schizofrenie vyžaduje dlouhodobou léčbu, schizofrenici mají často omezenou pracovní schopnost, někdy dokonce plný invalidní důchod. (2)

Začal pronásledovat vybrané oběti
==================================
Špatný zdravotní stav pana Valentina Kusáka se začal projevovat zejména jako absence běžné lidské slušnosti a jako stalking – neboli nebezpečné pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). Stalking se projevuje opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach; může vyústit až v trestní stíhání stalkera.

Stalking ze strany pana Kusáka podrobně popsala na svém blogu paní Jana Zechovská, majitelka obchodu s hračkami na mateřské dovolené, které posílal nevybíravé dopisy, někdy i anonymně z fiktivních adres, ve kterých ji obviňoval ze smyšlených činů a vyhrožoval trestním stíháním. (3)

Na jejího manžela – pana Jan Zechovského pak podal dvě trestní oznámení, pronásledoval jej nevyžádaným kontaktem, šířením pomluv apod: „Začal dokonce obtěžovat i mou rodinu. A nyní o mne tento nemocný člověk šíří pomluvy ve svém emailu, který rozesílá zřejmě všem představitelům všech politických stran.“(5)

Další osobou, která stalking ze strany pana Kusáka popsala, je MUDr. Jan Hýsek, ten uvedl: „Pane Kusák, nepište mi. Nereagujte. Nevolejte mi. Vymažte si moje telefonní číslo i e-mail. Přestaňte nás obtěžovat!“ (4) Oběti si kromě pronásledování stěžují také na šíření pomluv a podávání trestních oznámení a stížností na všemožné úřady. Trestní oznámení podal rovněž na administrátora blogu iDNES pana Jana Dvořáka, který se k případu oficiálně vyjádřil 25.5.2011 (7). Valentin Kusák byl poté zcela legitimně vyřazen z hlavní strany blogu iDNES pro systematické porušování základních pravidel běžné lidské slušnosti formulované v kodexu blogera iDNES: kopíroval cizí texty bez svolení autora je vydával pod svým jménem, uvádění nepravdivých skutečností o vybraných lidech aj.

Podává trestní oznámení jako na běžícím pásu
============================================
Výše uvedené aktivity byly provázeny rovněž sérií trestních oznámení, které pan Valentin Kusák podal na řadu lidí, které si vyhlédl za objekt stalkingu, nebo kteří projevili nesouhlas s jeho názory. Útoky zašly až tak daleko, že začal na Facebooku zveřejňovat soukromé údaje (adresu bydliště, telefon, email) vybraných obětí a ponoukal ke stalkingu vůči těmto osobám. (8) Některé oběti pronásledování mj. vyjádřily podezření, že pan Valentin Kusák o nich shromažďuje osobní údaje, které údajně získává protizákonně díky nestandardním vztahům se zaměstnanci některých státních úřadů. Specifickým rysem je rovněž celkové množství trestních oznámení a podání stížností na různých úřadech a přestupkových komisích vůči svým obětem. Úřady se tak nevědomky stávají nástrojem stupňování stalkingu vůči obětem. (4)

Vyjádření a přání nakonec
==========================
I přes výše uvedené činy pana zůstáváme vůči panu Valentinu Kusákovi shovívaví: Nemůžeme je mít za zlé člověku, který trpí závažným psychickým onemocněním. Přesto považujeme za důležité se vůči uvedenému jednání ohradit a rozhodně se od něj distancovat. Panu Kusákovi přejeme v rámci možností co nejlepší zdraví, mnoho duševní pohody a co nejlepší lékařskou péči.

Zároveň vyjadřujeme morální podporu obětem stalkingu: paní Janě Zechovské, panu Janu Zechovskému, MUDr. Janu Hýskovi, panu Janu Dvořákovi a dalším osobám, jejichž jména jsou nám v některých případech známa, ale z důvodu ochrany jejich soukromí je neuvádíme.

V Táboře, Jilemnici a Praze dne 1. 8. 2011
administrátoři

Doplňující nformace, odkazy
=================
„Islám v České republice nechceme“ je neorganizovaná názorově-diskuzní platforma na Facebooku, která  obhajuje demokratickou ústavu, rovnoprávnost žen a mužů a sekulární stát vůči totalitním ideologiím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka, zejména však vůči islámu. Skupina se důrazně distancuje od jakékoliv formy náboženského a politického extremismu. Názorově reprezentuje střední proud české populace v otázce imigrace a islamizace.

Tento text je názorem současných administrátorů skupiny. Administrátorem skupiny je vybraný člen, který po dobu 6ti měsíců anonymně zajišťuje časově náročnou technickou zprávu zdi s příspěvky, poté se z bezpečnostních důvodů vzdává funkce a předává ji dál jako štafetu. Dodržuje se tak pravidlo fungování skupiny stanovené zakladatelem skupiny, který začal s předáváním této štafety v roce 2009.

Plné znění deklarace skupiny naleznete v záložce „informace“ o webu.“


Článek na facebook.com Externí odkaz
Článek na prvnizpravy.cz Externí odkaz
Článek na schizofrenie.psychoweb.cz Externí odkaz
Článek na zechovska.blog.idnes.cz Externí odkaz
Článek na volby-cr.cz Externí odkaz
Článek na volby-cr.cz Externí odkaz
Článek na janhysek.cz Externí odkaz
Článek na veciverejnehk.cz Externí odkaz
Článek na divadlofeste.cz Externí odkaz
Článek na info.blog.idnes.cz Externí odkaz
Témata: