MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Do 20-ti let budou hlavní města Evropy islámská, říká expert (Sofia News)

Ilustrace k článku: Do 20-ti let budou hlavní města Evropy islámská, říká expert (Sofia News)

Muslimská populace v mnoha evropských městech již dosáhla 20% muslimů v populaci, uvádí expert washingtonského Hudson institutu pro bezpečnost a radikální islám Alex Alexiev. Muslimové se navíc radikalizují.

Napříč evropskými městy dochází společně se vzestupem muslimské populace k radikalizaci muslimské komunity. Tu zapřičiňují muslimské organizace kontrolované radikálními islamisty financované ze Saudské Arábie a jiných míst, které kážou ideologii Muslimského bratrstva aj.
Alexejev upozorňuje, že veřejnosti uniká, že většina evropských muslimů se koncentruje do velkých měst.  „Na malých městech je stěží najdete. Ale například v Marseille čítají muslimové 30% populace a v kategorii obyvatel do 20 let již přesáhli 50%. To znamená, že Marseille je na stejné cestě jako švédské Malmö. Stejná je situace v Amsterdamu, Rotterdamu, Malmö i Antwerpách. Podobně je tomu i v samotném středu Londýna, kde v populaci do 20 let již převládají muslimové a kde se rozmáhá radikální islám. Podle Alexejeva se násilných nepokojů uplynulých dní v Londýně účastnili zejména lidé karibského původu, černoši a lidé s plnovousy bez knírů, což je typické pro islamisty – vousy si nechají narůst dlouhé, ale nenosí žádný knír.

„Tohle se neděje náhodou“, říká Alexej a dochází k závěru, že evropská muslimská společenství do značné míry neuznávají evropskou kulturu, nechtějí se integrovat a což pro budoucnost představuje značnou hrozbu.


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: