MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Islám a Západ (blog/ Karel Sýkora)

Ilustrace k článku: Islám a Západ (blog/ Karel Sýkora)

Střet civilizací je kniha, ve které popisuje Samuel Huntington svoji stejnojmennou teorii. Ta tvrdí, že v budoucnu budou světové konflikty především nebo výhradně probíhat mezi kulturními celky (např. mezi západní a islámskou civilizací), nikoliv mezi jednotlivými zeměmi v rámci jednotlivých celků, jak tomu bylo v minulosti (například obě světové války). Je považována za neokonzervativní a za protipól k ní bývá obvykle stavěna Fukuyamova teorie konce dějin.

Americký politolog Francis Fukuyama (nar. 1952 v Chicagu), je znám především svou tezí o konci dějin, kterou publikoval v roce 1989. Koncem historie rozumí Fukuyama v návaznosti na filosofa G. W. F. Hegela stav, kdy liberální demokracie a tržní ekonomika už nemají žádnou reálnou ideologickou alternativu. Ideologická evoluce lidstva tak byla dovršena a západní liberální demokracie bude postupně zavedena po celém světě jakožto konečná forma lidské vlády. V roce 1993 Fukuyama svou tezi rozpracoval v knize Konec dějin a poslední člověk.


Odkaz na článek Externí odkaz