MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

„Islamofobie“: Muslimové jsou oběti, křesťané jsou zlí (Res Claritatis)

Ilustrace k článku: „Islamofobie“: Muslimové jsou oběti, křesťané jsou zlí (Res Claritatis)

V jednom příspěvku pro noviny „Die Welt“ dochází publicista Klemens Ludwig ke správným poznatkům. Autor píše, že mnoho muslimů si přehnaně a exkluzivně nárokuje roli oběti. Pojem „islamofobie“ se nadužívá až inflačně, nejenom muslimskými společenstvími, která třeba jenom vytuší kritiku islámu, ale je rychle po ruce i pro mnohé evropské intelektuály, píše Ludwig.

Když jsou ale v islámských zemích unášeni, vyháněni nebo vražděni křesťané jenom proto, že jsou křesťané, nikdo pojem „křesťanofobie“ nepoužívá.

Zjevně se islámskému světu a jeho sympatizantům podařilo využít pojmy a tím vyvolat atmosféru, jako by jenom muslimové byli oběťmi diskriminace, píše Ludwig.

Také rozlišování mezi „islámským“ a „islamistickým“ ukazuje podle názoru autora exkluzivní nároky muslimů. Musíme sice rozlišovat mezi mírumilovným a násilným výkladem koránu. Ale jak to udělat, to nechává autor otevřené. Není to otázka „výkladu koránu“, ale spíše otázka, zda se muslimové vždycky a v každém případě chovají podle měřítek koránu. Pokud v nějaké zemi tvoří menšinu, není toto už čistě právně možné. Ale čím více muslimů žije v Evropě, tím náročnější jsou a tím více požadují zavedení muslimské šaríji.

Trefně poznamenává autor v novinách „Die Welt“, že pojem „antiislámský rasismus“ je zcela chybný. „Pokud by něco takového existovalo, musel by islám mít etnickou základnu nebo alespoň nárok reprezentovat určitou etnickou skupinu /rasu/.“ Přesně to ale fundamentálně odporuje jeho existenci jako světového náboženství.


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: