MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Není už třeba začít mobilizovat? (Neviditelný pes)

Ilustrace k článku: Není už třeba začít mobilizovat? (Neviditelný pes)

V uplynulých desetiletích jsme byli svědky toho, jak byla euroatlantická civilizace rozleptávána zevnitř zpochybňováním hodnot, ke kterým se dopracovala syntézou judaizmu, křesťanství, dědictvím starých Řeků a Římanů, filosofů a reformátorů prošlých staletí. Tvrdí nám, že vzhledem k tomu, že velká část z nás poodešla od křesťanství, nemáme co proti „duchovní síle islámu“ postavit.

Myslím, že proti ideologii strachu, nenávisti, pohrdání lidskou hodnotou a životem pořád ještě můžeme postavit víru v cenu lidského života, v rovnost lidských bytostí mužů i žen, právo zvolit si svou cestu životem, vyjadřovat svobodně svůj názor, hledat cestu ke svobodě a respektovat svobodu druhých.


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: