MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Představitelé státních orgánů v Súdánu mají v plánu demolici kostelů (HM)

Ilustrace k článku: Představitelé státních orgánů v Súdánu mají v plánu demolici kostelů (HM)

Představitelé státních orgánů v Súdánu vyhrožují demolicí trojice církevních budov. Objekty byly 11. září označeny červeným křížem a podle informací místních církevních vedoucích úředníci jednoduše prohlásili „tyto budovy budou zdemolovány“. Zástupci ministerstva plánování a veřejných služeb ve státě Chartúm navštívili společenství Súdánské církve Kristovy, Súdánské episkopální církve a římskokatolické církve a křesťany obvinili, že bez svolení provozují kostely na pozemcích patřících státu. Církevní vedoucí nicméně tvrdí, že pozemky státu nepatří. Podle místních křesťanů si zástupci dalšího ministerstva (vedení a financování náboženských aktivit) vyžádali od církevních vedoucích informace o jejich členech a aktivitách. Informace jsou shromažďovány v rámci snah o ustanovení islámu jako oficiálního státního náboženství. „Nejedná se o nic jiného než o vyzvídání, aby mohli uvalit více restrikcí na církevní společenství a jednotlivé křesťany,“ poznamenal Rev. Yousif El-Denger Kodi, generální tajemník Súdánské lutherské církve. „Jakožto církevní vedoucí jsme si jejich plánů vědomi, ale modlíme se k Bohu, aby nás před jejich realizací uchránil.“

(zpráva monitoringu násilí na křesťanech)


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: