MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Termín „umírněný muslim“ jen potvrzuje skutečnou podstatu islámu (blog/ František Matějka)

Ilustrace k článku: Termín „umírněný muslim“ jen potvrzuje skutečnou podstatu islámu (blog/ František Matějka)

Používá-li někdo slovo „umírněný“, pak si musí být zcela vědom skutečnosti, že se jedná o něco, co je se základní „mírou“ poměřováno. Jestliže je něco „umírněného“, pak jistě existuje nějaká základní míra, ke které tento pojem vztahujeme. Z neformálního hlediska je míra zobecněním pojmů délky, obsahu, objemu nebo počtu (množství). Když si trochu pohrajeme s významy slov ve vztahu k islámu…..


Odkaz na článek Externí odkaz