MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Výhrůžky a vyšetřování evangelistů v Pákistánu (HM)

Ilustrace k článku: Výhrůžky a vyšetřování evangelistů v Pákistánu (HM)

Křesťan v odlehlé pákistánské osadě byl nedávno vystaven nátlaku muslimů rozhodnutých zabránit mu, aby se sdílel o svou víru. Muslimové za „Salmanem“ (není to jeho skutečné jméno) přišli, když rozdával evangelizační literaturu. Řekli mu: „Jsme si dobře vědomi, co tady děláš; snažíš se obracet muslimy ke křesťanství. Varujeme tě, abys s těmito aktivitami přestal.“ Také mu pohrozili, že pokud nepřestane, bude „v budoucnu čelit následkům“. Salmanem jejich výhrůžky neotřásly a směle odvětil: „Jsem tady, protože mě Bůh poslal… Když mě Pán požádá, abych z tohoto místa odešel, udělám to, dříve však neodejdu.“

V jiném pákistánském městě policisté navštívili evangelistovu kancelář a zeptali se přítomných, zda se podílejí na konverzích muslimů ke křesťanství. Policisté se také vyptávali na evangelistovy zdroje příjmů. Křesťané, kteří v kanceláři pracují, jsou nyní vyšetřováni a státní orgány sledují jejich poštu.

(Zpráva monitoringu násilí na křesťanech)


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: