MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Zavádění islámského právního řádu v Libyi (HM)

Ilustrace k článku: Zavádění islámského právního řádu v Libyi (HM)

Komise pro náboženskou svobodu Australské evangelikální aliance (Australian Evangelical Alliance Religious Liberty Commission)

Mustafa Abdul Džalíl, vůdce Dočasné národní přechodové rady, 24. října označil Libyi za „osvobozenou“. Zcela povznesen nad jakékoli demokratické principy současně vyhlásil plány na zrušení zákona proti mnohoženství, zavedení islámského systému bankovnictví a za základ veškeré budoucí libyjské legislativy označil islámský právní řád šaría.

Stejně jako v Iráku a Afghánistánu budou kvůli nadřazenosti šaríi jakékoli ústupky ve prospěch náboženské svobody bezpředmětné. Šaría zakazuje fitnu (cokoli, co by mohlo otřást muslimovou vírou), zejména evangelizaci (vydávání křesťanského svědectví), rouhání (kritizování islámu) a odpadlictví (opuštění islámu).

(zpráva monitoringu násilí na křesťanech)


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: