MediaoislámuMediaoislámu

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Jiří Weigl: Právo šaría je integrální součástí islámského náboženství a není od něho oddělitelné (PARLAMENTNÍ LISTY.cz)

Ilustrace k článku: Jiří Weigl: Právo šaría je integrální součástí islámského náboženství a není od něho oddělitelné (PARLAMENTNÍ LISTY.cz)

Jiří Weigl předkládá názor, ve kterém poukazuje na specifika islámské víry vedoucí k odmítavému či nepřátelskému vztahu vůči moderní západní společnosti. Kořeny těchto specifik vidí hlavně v tom, že islám od počátku vznikal jako státní náboženství, takže na rozdíl od křesťanství rozsáhle upravoval pozemský život jednotlivce, rodiny i obce. V neposlední řadě také v tom, že islám nesdílí evropskou osvícenskou představu společenského pokroku ležícího v budoucnosti, protože dokonalý svět již přeci existoval v době Muhammadově.


Odkaz na článek Externí odkaz
Témata: ,